Μάνη: Οι πύλες του Άδη

Στάσεις

6

Ιστορίες

20

Απόσταση

35km

Διάρκεια

1h50min

Ήχος

Όχι

Περιγραφή

Το νότιο κομμάτι της Μάνης θεωρείται το πλέον απόκοσμο. Σε αυτό συνετέλεσαν η αρχαία δοξασία που αναφέρει σαν είσοδο για την κάθοδο των ψυχών στον Κάτω Κόσμο το ακρωτήριο της χερσονήσου με την ονομασία Ταίναρο, καθώς και το γεωφυσικό ανάγλυφο της περιοχής, το στεγνό τοπίο και η επιβλητικότητα των απόκρημνων βράχων.

Preview

hιστορισταί

Οι hιστορισταί είναι μία πολιτιστική Ομάδα Δημόσιας Ιστορίας που στοχεύει στη δημιουργία αισθητικά αναβαθμισμένου ιστορικού έργου, χρήσιμου στην εκπαίδευση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό.

See all by hιστορισταί

Details

Η διαδρομή δημοσιεύτηκε με άδεια χρήσης: CC BY-NC-ND 4.0. image/svg+xml

By clicking "Add to cart", you are purchasing this tour in Ελληνικά. Αυτή η διαδρομή είναι επίσης διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες: English.