Το «ευρωπαϊκό» Γύθειο

Στάσεις

10

Ιστορίες

30

Απόσταση

3km

Διάρκεια

1h10min

Περιγραφή

Πύλη εισόδου και πρωτεύουσα της «προσηλιακής» (αυτής που κοιτάει προς τον ήλιο, την ανατολή) Μάνης, το Γύθειο διατήρησε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία-ταυτότητα από την υπόλοιπη περιοχή κατά τους δυόμιση και πλέον αιώνες της νεότερης ιστορίας του. Και υπάρχει λόγος γι’ αυτό.

Preview

hιστορισταί

Οι hιστορισταί είναι μία πολιτιστική Ομάδα Δημόσιας Ιστορίας που στοχεύει στη δημιουργία αισθητικά αναβαθμισμένου ιστορικού έργου, χρήσιμου στην εκπαίδευση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό.

See all by hιστορισταί

Η διαδρομή δημοσιεύτηκε με άδεια χρήσης: CC BY-NC-ND 4.0. image/svg+xml

By clicking "Add to cart", you are purchasing this tour in Ελληνικά. Αυτή η διαδρομή είναι επίσης διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες: English.